NETWERKEN

NETWERKEN

Verschillende netwerken gebruiken De Burgemeester als ontmoetingsplek. Meer informatie over deze netwerken vind je hier.


Logo ZP NETLogo Meermatch

 

ZP-NET

ZP-NET Hoofddorp is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Ymere en de Rabobank. Begin 2011 nodigden zij diverse kleine ondernemers uit de wijken Overbos en Bornholm uit om eens samen te sparren over de behoefte van zelfstandige professionals (ZP’ers).

Naast de (te verwachten) behoefte aan meer klanten en netwerkmogelijkheden kwam toen ook duidelijk naar voren dat veel ondernemers eigenlijk op zoek waren naar een representatieve en betaalbare werkruimte in de buurt. Dit verzoek heeft Ymere meteen meegenomen toen ze na gingen denken over een nieuwe bestemming van hun kantoren-complex aan de Burgemeester Pabstlaan.

Maar uit dit eerste overleg groeide nog wat anders. In het jaar dat daarop volgde kwam een groep enthousiaste ondernemers regelmatig bij elkaar om een vereniging op te richten die het doel had, naar de wensen van Rabobank, Ymere en later ook de gemeente Haarlemmermeer, om ZP’ers samen te brengen en het wijkgericht werken te stimuleren. Door de aanwezige kennis en ervaring van de zelfstandigen in de buurt samen te brengen en met elkaar te delen wordt ook de onderlinge samenwerking bevorderd.

Inmiddels organiseert ZP-NET Hoofddorp sinds november 2012 elke twee weken haar bijeenkomsten onder het motto „Beter een goede buur dan een verre vriend”. Sinds september 2013 gebeurt dat in de lobby van bedrijvenverzamelgebouw de Burgemeester.

Het ledental groeit gestaag en veel van de huurders van De Burgemeester zijn lid en/of hebben een of meerdere bijeenkomsten bijgewoond. We zijn ervan overtuigd dat het succes van onze vereniging mede te danken is aan de professionele uitstraling van De Burgemeester.

Go to top

 

OP DE KOFFIE BIJ DE BURGEMEESTER

Op de Koffie bij De Burgemeester is netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit de regio Haarlemmermeer en omstreken. Elke 1e en 3e donderdag van de maand kun je gratis netwerken met andere ondernemers uit Haarlemmermeer en omstreken onder het genot van een kopje koffie. De locatie is het pand van De Burgemeester in Hoofddorp, Burg. Pabstlaan 10. Inloop is vanaf 08.30 uur. De gastspreker vangt aan rond 09.15 uur.

Overzicht aankomende bijeenkomsten in 2014
2 oktober •  16 oktober • 6 november • 20 november • 4 december • 18 december

 

Go to top

 

MEERMATCH

Het kenniscentrum waar ondernemers gratis vragen kunnen stellen die vervolgens worden beoordeeld en doorgespeeld naar het juiste panel van experts, collega-ondernemers of die van de kennispartners. Hierdoor krijgt de vragensteller een waardevol antwoord van ondernemers, kennisorganisaties en bedrijven die daadwerkelijk.

Het kenniscentrum waar ondernemers gratis vragen kunnen stellen die vervolgens worden beoordeeld en doorgespeeld naar het juiste panel van experts, collega-ondernemers of die van de kennispartners. Hierdoor krijgt de vragensteller een waardevol antwoord van ondernemers, kennisorganisaties en bedrijven die daadwerkelijk.

Blijf niet met je vragen zitten!
Elke ondernemer loopt regelmatig tegen vragen en problemen aan. Daarom wil MeerMatch graag haar kennis delen en advies geven.

Via haar website www.meermatch.nl (stel je vraag) maar ook tijdens haar gratis inloopspreekuur in De Burgemeester. Elke dinsdag van 16.30 – 17.30 uur zitten MeerMatch bestuursleden, zelf ondernemers én adviseurs, voor je klaar.

 

Go to top